Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LIFT OFF EUROPE s.r.o. IČ 03436497 se sídlem Poděbradská 56/186 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou Lukáš Procházka

Adresa: Výletní 2320 250 01 Brandýs nad Labem

Email: lukas@hanzelkazikmund.cz

Telefon: +420 608 611 269

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

KDE VAŠE ZNAČKA VYRÁBÍ?


Výrobky s logem Hanzelka a Zikmund vznikají na různých místech, výhradně však na území České Republiky. Vždy záleží na konkrétním produktu a jeho potřebách. Čepice pleteme tam, kde jsou ty nejlepší pletací stroje, nože vznikají tam, kde je nožířská tradice nejdelší. Původ každého výrobku uvádíme v jeho popisu.

KDE MOHU ZAKOUPIT VAŠE VÝROBKY?


Prodej výhradně přes vlastní e-shop se obejde bez marží přeprodejců a dealerů. Nemusíme tak šetřit na výrobě nebo materiálech a přitom můžeme udržet příznivé ceny. Vy ušetříte nejen peníze, ale i čas, který místo v obchodních domech můžete trávit třeba cestováním. 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU ZAPLATIT?


Platbu můžete provést bankovním převodem nebo platební kartou. Náš e-shop používá bezpečnou a spolehlivou platební bránu GoPay. Platbu na dobírku nenabízíme.

JAKOU NABÍZÍTE DOPRAVU?


Před poštou jsme dali přednost rychlé a spolehlivé kurýrní společnosti. Navíc budete mít díky sledovacímu číslu vždy přehled o stavu Vaší zásilky. Při objednávce nad 2000 Kč je doprava zcela zdarma.

MOHU SI OBJEDNÁVKU VYZVEDNOUT OSOBNĚ?


Osobní odběr bohužel momentálně není možný. Na naše kurýry se ale můžete bez obav spolehnout.

ZA JAK DLOUHO MI OBJEDNÁVKA PŘIJDE?


Při platbě kartou zboží odesíláme do následujících dvou pracovních dnů. Při platbě bankovním převodem odesíláme po připsání platby na účet. V České Republice je doručování zpravidla následující pracovní den po odeslání, na Slovensku pak do dvou pracovních dnů. E-mailem Vás budeme informovat o datu odeslání, poskytneme sledovací číslo zásilky i kontakt na přepravní službu.

CO KDYŽ MI VÝROBEK NEBUDE SEDĚT?


Nemusí Vás trápit, že si zboží před nákupem nevyzkoušíte. Máte celých 14 dnů na rozmyšlenou, kdy můžete objednávku bez udání důvodu vrátit. Zboží Vám také můžeme vyměnit za jiný kus či velikost. Hodnota vyměněného zboží musí být stejná nebo vyšší. Při vyšší hodnotě je rozdíl potřeba uhradit převodem přes účet. Pro vrácení nebo výměnu zboží prosím zašlete e-mail s Vašimi požadavky na info@hanzelkazikmund.cz. Kompletní informace o vrácení zboží můžete najít v našich obchodních podmínkách zde.

KDY A JAK MI ZAŠLETE PENÍZE ZA VRÁCENÉ ZBOŽÍ?


Peníze Vám vrátíme na bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky od Vás.

JAKOU NABÍZÍTE ZÁRUKU?


U některého zboží nabízíme záruku delší než standardních 24 měsíců. Tuto informaci naleznete u popisu každého výrobku.

JAK MOHU ZBOŽÍ REKLAMOVAT?


Pro reklamaci prosím zašlete e-mail s popisem vady zboží a fotografiemi na info@hanzelkazikmund.cz. Veškeré informace k reklamacím najde v našich obchodních podmínkách zde.

INSTAGRAM


@hanzelkazikmund